USC

Administrator

Sprostowanie a.s.c.

Kto może załatwić sprawę:
Osoba, której dotyczą błędy aktu stanu cywilnego.

Formularz wniosku: kliknij TU
Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu
Wymagane dokumenty (załączniki):
Odpisy aktu stanu cywilnego (urodzenia lub małżeństwa).

Opłaty:
Opłata skarbowa 39 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA od jednego dnia, do miesiąca, w zależności od konkretnej sprawy.

Podstawa prawna:
Prawo o aktach stanu cywilnego, KPA.

Tryb odwołania:
Zgodnie z KPA – odwołanie od decyzji do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu

Uwagi:
Dokument stanu cywilnego zawierający błąd pisarski podlega sprostowaniu. Szczegółowa informacja w USC Radwanice
Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Radwanicach lub na nr konta wskazanego poniżej


Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.

Nr konta dla celów USC: BS Przemków 67 8653 0004 0000 0006 5504 0001