USC

Administrator

Rejestracja urodzeń

Kto może załatwić sprawę:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:

W przypadku zgłoszenia urodzenia przez inną osobę niezbędne jest upoważnienie rodziców z podaniem imion dziecka.

Formularz wniosku: brak
Wymagane dokumenty (załączniki):
Osoby zgłaszające urodzenie dziecka winny przedłożyć:

Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy: Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia, formalności rejestracyjne w USC od ręki.
Podstawa prawna: Prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy
Uwagi: Rodzice dziecka do 6 miesięcy od dnia rejestracji mogą dokonać zmiany imienia dziecka – opłata 11,00zł