USC

Administrator

Zawarcie związku małż.

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym (tzw. ślub konkordatowy)

Kto może załatwić sprawę:

Formularz wniosku: brak
Wymagane dokumenty (załączniki):

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z kpa (od 1 do 7 dni)

Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo o aktach stanu cywilnego.

Uwagi: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które należy przedstawić duchownemu wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi).
Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Gminy Radwanice ul. Przemysłowa 17 lub na rachunek bankowy urzędu.