USC

Administrator

Rejestracja zgonu

Kto może załatwić sprawę: Każda osoba dysponująca kartą zgonu.
Formularz wniosku: brak
Wymagane dokumenty (załączniki):

Opłaty: brak
Termin załatwienia sprawy: od ręki