USC

Administrator

Uzupełnienie a.s.c.

Kto może załatwić sprawę: Osoba, której dotyczy podlegający uzupełnieniu akt stanu cywilnego

Formularz wniosku: kliknij TU
wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia/ małżeństwa/zgonu
Wymagane dokumenty (załączniki):
Odpisy aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
Opłaty: Opłata skarbowa 39 zł.

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z KPA od jednego dnia, do miesiąca, w zależności od konkretnej sprawy.

Podstawa prawna: Prawo o aktach stanu cywilnego, KPA.

Tryb odwołania: Zgodnie z KPA – odwołanie od decyzji do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu

Uwagi: Dokument stanu cywilnego nie zawierający  wszystkich danych przewidzianych przepisami prawa o aktach stanu cywilnego może być uzupełniony. Szczegółowa informacja w USC Radwanice. Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Radwanicach lub na nr konta wskazanego poniżej
Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.

Nr konta dla celów USC: BS Przemków 67 8653 0004 0000 0006 5504 0001