USC

Administrator

Uzyskanie odpisu a.s.c.

Kto może załatwić sprawę: Dokumenty wydaje się osobie której dotyczy dany akt, jej wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu na wniosek sądu lub  innych organów  (art. 83 prawa o aktach stanu cywilnego), innym za okazaniem pełnomocnictwa osoby uprawnionej do otrzymania danego dokumentu lub jeśli wykażą interes prawny.

Formularz wniosku:
kliknij TU

Wymagane dokumenty (załączniki):
W CELU UZYSKANIA DOKUMENTU NALEŻY:

Opłaty:
Opłaty skarbowe:

Termin załatwienia sprawy: Od ręki (w sprawach skomplikowanych zgodnie z KPA do 7 dni).

Podstawa prawna: Prawo o aktach stanu cywilnego, KPA.
Tryb odwołania: Zgodnie z KPA – odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu

Uwagi: USC w Radwanicach prowadzi księgi urodzeń, małżeństw i zgonów od 1945 roku.
Osoby posiadające swoje akta stanu cywilnego w tut. USC a zamieszkujące poza Radwanicami mogą po odpisy zwracać się korespondencyjnie na adres:
Urząd Stanu Cywilnego w Radwanicach
Ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice
Dołączając do wniosku dowód wpłaty.
Opłatę można wpłacić w kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu :
Nr konta dla celów USC: BS Przemków 67 8653 0004 0000 0006 5504 0001