USC

Administrator

Powrót do p. nazwiska

Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska osoby rozwiedzionej.

Osoba rozwiedziona:
Do trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego strona może złożyć przed kierownikiem USC oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego w chwili zawierania małżeństwa. Oświadczenie składa osobiście osoba, której to dotyczy, w USC miejsca zawarcia małżeństwa lub przed innym kierownikiem USC. Należy wówczas przedłożyć, oprócz dowodu osobistego, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy.
Opłata skarbowa: 11 zł.
Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Gminy Radwanice lub na nr konta wskazanego poniżej
Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.
Podstawa prawna:  Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Nr konta dla celów USC: BS Przemków 67 8653 0004 0000 0006 5504 0001