USC

Administrator

Witamy na stronie USC Radwanice

Akty stanu cywilnego są jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Na ich podstawie stwierdza się stan cywilny i rodzinny osób. Niezbędne są do wydania dowodów osobistych lub paszportów, prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych.
Stanowią źródło informacji niezbędnych w wielu dziedzinach życia społecznego, takich jak działania związane z ewidencjonowaniem ludności, statystyki dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego czy opracowania naukowe.
W urzędzie stanu cywilnego akty są przechowywane przez 100 lat. Po upływie tego czasu przekazywane są do Archiwum Państwowego.